Đặt hàng nhanh

Vòng dâu tằm cho bé

Vòng dâu tằm mệnh hỏa – Vòng dâu tằm theo mệnh

Vòng dâu tằm mệnh hỏa - Vòng dâu tằm theo mệnh có gắn đá màu đỏ Theo ngũ hành tương sinh thì: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Theo ngũ hành tương khắc: Mộc Khắc Thổ, Xem thêm...

Vòng dâu tằm mệnh kim – Vòng dâu tằm theo mệnh

Vòng dâu tằm mệnh kim - Vòng dâu tằm có gắn đá phong thủy màu vàng hoặc màu cam Theo quan điểm của khoa học phong thủy, màu sắc có vai trò quan trọng trong việc cân bằng, hỗ trợ và điều hòa yếu tố Xem thêm...